Decrease Font Size Increase Font Size

Een Vuilnisman in Istanbul

De Amsterdamse reinigingsdienst heeft grote moeite om allochtone Nederlanders aan te trekken. Hoe komt het dat allochtonen geen belangstelling hebben voor een baan bij de reinigingsdienst? Stadsdeel de Baarsjes worstelde met deze vraag en organiseerde een studiereis. Zeven vuilnismannen uit dit Amsterdamse stadsdeel gaan naar Istanbul om ervaringen over hun werk uit te wisselen met hun Turkse collega’s. Hoe oefenen zij het vak uit en onder welke omstandigheden?

In Istanbul delen de vuilnismannen kennis en ervaringen en bespreken ze hun problemen. Onder veel aandacht van de lokale pers gaan twee ploegen - een Nederlandse en een Turkse - een straat vegen. Elk één kant! Het wordt gaandeweg duidelijk voor de Amsterdammers dat Turkse vuilnismannen een zwaar en onzeker bestaan leiden. Hun salaris, sociale voorzieningen en status zijn op een laag niveau en de werkomstandigheden zijn soms ronduit onveilig. De Amsterdamse vuilnismannen begrijpen waarom Turkse mensen in Amsterdam niet graag bij de reinigingsdienst werken. Hoe moeten ze dit aan hun familie in Turkije verkopen?